Home   -   Partners   -   Michiel

 
  Michiel Vroon

Michiel heeft de afgelopen jaren bewezen als testmanager en -adviseur inzetbaar te zijn op veelsoortige nationale en internationale opdrachten. Hij kan in projecten en in de lijn uitvoerende, adviesgevende en leidinggevende rollen op zich nemen.

Als (co-)auteur van vele publicaties heeft Michiel de afgelopen jaren zijn vakinhoudelijke sporen verdiend in de testwereld. Hij spreekt regelmatig op internationale conferenties en geeft als autoriteit in zijn vakgebied cursussen over de onderwerpen testmanagement en -advies. Tevens is hij voorzitter van de Nederlandse vakvereniging voor softwaretesters "TestNet".

Michiel is communicatief sterk, assertief, besluitvaardig en kan zich goed bewegen in organisaties en past hij zich makkelijk aan de situatie. Zijn adaptieve gedachtegoed is hierbij van groot belang. Hij heeft ruime ervaring met externe leveranciers en is in staat om partijen aan afspraken te committeren.